10 กุมภาพันธ์ 2018

ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

เกี่ยวกับ TEDxChiangMai

TEDxChiangMai เป็นงาน TEDx ที่จัดขึ้นโดยอิสระ ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก TED หากแต่ว่าTEDxChiangMai เป็นมากกว่างานสัมมนาทั่วไป มันเป็นเวทีของ "ความคิดที่ ควรค่าแก่การเผยแพร่" การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอาสาสู่การปฏิบัติจริง และสังคมของคนที่เชื่อใน แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความร่วมมือร่วมใจ นอกจาก "TEDxChiangMai" จะเป็นงานประจำปีซึ่งที่เป็นแหล่งรวมของความคิดสร้างสรรค์และการอภิปราย เรายังจัดงานและกิจกรรมขนาดเล็กอื่นๆ ตลอดทั้งปี

TEDxChiangMai Event 2018

“Our Common Future” มุ่งเน้นประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันแล้วกำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เราจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนบนโลกใบนี้เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน

TEDxChiangMai จึงอยากเป็นพื้นที่ให้ทุกคนมีความเข้าใจและมีความมุ่งมั่น ก้าวพัฒนาอนาคตของเราทุกคนไปพร้อมๆกัน

Sustainability

No plastic straws please

TEDxChiangMai is working with local groups in Chiang Mai to reduce the use of plastic straws and other forms of single-use plastic. We hope that more business owners and the public will avoid using plastic straws. Plastic straws are ranked No.5 on the list of top 10 plastic waste items collected in the oceans.

Care and love nature

We chose the four-leaf clover as a symbol of a future where we live in greater harmony with our natural environment. In our poster, a diverse group people jointly caring for the four-leaf clover, represent people cooperating for “Our Common Future”.

Collaboration

Social inclusion is critical for sustainable development and a positive common future. Great things can happen if we listen to each other, respect each other, find common ground, and work together.

SPEAKERS'AND PERFORMERS’ BIOGRAPHIES

อเล็กซ์ เคอร์

Rural revival using what’s on hand

อเล็กซ์เป็นที่รู้จักในเรื่องการฟื้นฟูบ้านเก่าและการฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนในระดับภูมิภาคของญี่ปุ่น โดยโครงการของเขาได้ทำการบูรณะบ้านเก่ามากกว่า 40 หลังคาเรือนในเมืองต่างๆทั่วประเทศ นอกจากนั้นอเล็กซ์ยังเป็นผู้นำในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับท้องถื่น ด้วยการถ่ายทอดแนวคิดการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยิ่งไปกว่านั้น อเล็กซ์ยังมีผลงานตีพิมพ์มากมายทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น Lost Japan (2536) Dogs and Demons (2544) และ Another Kyoto (2559) ในระหว่างการเดินทางในประเทศไทย อเล็กซ์ได้นำเรื่องราวของเขาในกรุงเทพฯมาถ่ายทอดในหนังสือ Bangkok Found (สำนักพิมพ์ RIiver Books 2553) และท่องเที่ยวในหลากหลายภูมิภาคทั้งเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย ลาว พม่า และตอนใต้ของประเทศจีน

http://alex-kerr.com/

ภูมิ ภูมิรัตน

Opportunities from a Secure Digital ID Platform

ภูมิ ภูมิรัตน จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิสในปีพ.ศ. 2552 ภูมิเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชัน การออกแบบและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการป้อนรหัสที่ทันสมัย ในช่วงปีพ.ศ 2552 - 2557 ภูมิได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ และนักวิจัยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภูมิ เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหลักของบริษัทไอทีชั้นนำในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยพัฒนาหน่วยงานที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนั้นภูมิยังมีประสบการณ์ทางด้านการพิสูจน์ตัวตน การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ปัจจุบัน ภูมิดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เช่นการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์, blockchain แอพพลิเคชัน FinTech และ RegTech

http://bhume.com/

เคนเน็ธ ริมดอล

Forest Friendly Tea from Lanna Tradition

เคนเน็ธ ริมดอล ได้เริ่มต้นธุรกิจชาเป็นครั้งแรกที่ประเทศสเปนในปีพ.ศ. 2537 ด้วยความช่วยเหลือของเพอร์ ซันต์แมมล์ ผู้ก่อตั้ง Easy West Company และชักจูงเคนเน็ธเข้าสู่โลกของใบชา จากคำบอกเล่าของเพอร์เกี่ยวกับชาป่า ทำให้เคนเน็ธเกิดความสนใจและออกเดินทางเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาในแหล่งปลูกชาสำคัญทั่วโลกทั้งในประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุ่น

หลังจากการเดินทางเข้ามาสำรวจในประเทศไทย เคนเน็ธได้รู้จัก ใบเมี่ยง ผ่านวรการ วงศ์ฟูทำให้เขารู้สึกประทับใจกับรสชาติที่มีเอกลักษณ์ และวิธีการปลูกชาอย่างยั่งยืนของชาวเขา จนตัดสินใจก่อตั้ง Monsoon Tea ขึ้นในปีพ.ศ 2556 เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้และพัฒนาสังคมการปลูกชาอย่างยั่งยืน

https://monsoon-tea-company.com/

กิริฎา เภาพิจิตร

Aging Thailand - Time to Rethink Ageism

กิริฎา เภาพิจิตร เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ในปัจจุบัน กิริฎา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และเป็นผู้อำนวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service (EIS) ซึ่งนำเสนอเนื้อหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทย

กิริฎาเป็นที่ยอมรับในวงการเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในประเทศไทย โดยมีการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน และได้รับเชิญให้ร่วมปาฐกถาในงานสัมมนาระดับสูงทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง กิริฎาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2542 โดยได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล

https://tdri.or.th/en/staff/kirida-bhaopichitr-ph-d/

คลี โพ

Of Culture, Roots and Music

คลี โพ ศิลปินอิสระ เจ้าของโฮมสเตย์ ”Baan Phati” ที่บ้านเกิดอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ คลีเปิดบ้านตัวเองให้คนต่างวัฒนธรรมได้เข้ามาพักอาศัย อยู่ร่วมกัน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เดิมคลีชิงทุนการศึกษา และเล่นดนตรีอาชีพเพื่อส่งตัวเองเรียน จนได้รับปริญญาตรีดุริยศิลป์จากมหาวิทยาลัยพายัพ และปริญญาโท สาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกเหนือจากโฮมเสตย์แล้ว คลี ยังส่งเสริม และขายงานฝืมือของชาวบ้านในชื่อ Chiang Mai Karen's Crafts และ ร่วมส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพันธุ์ข้าวไร่ดั้งเดิมของปกาเก่อญอ ในนาม ของ Baan Phati Brown Rice นอกจากนั้นคลียังได้พัฒนา ”เตหน่ากู” เครื่องดนตรีของชาวปกาเก่อญอ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับต่างวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนถึงการจัดการ และการนำผลผลิตในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

https://www.facebook.com/Kleebho/

ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร

Bringing Lanna Food into the Now

ก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร ผู้ก่อตั้ง Locus Native Food Lab (โลกุษ) จังหวัดเชียงราย ก้องวุฒิเริ่มทำงานในวงการอาหาร จากการเป็นเชฟ ณ โรงแรมดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่เริ่มทำงานได้สามปี ก้องวุฒิได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าปกาเกอะญอ การทำวนเกษตรพืชพื้นเมือง และการทำอาหารกับวัตถุดิบของธรรมชาติ จนเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจในจังหวัดเชียงราย การพัฒนาพืชพันธุ์พืชเมืองในท้องถิ่น

Locus Native Food Lab ไม่ใช่เป็นเพียงร้านอาหาร แต่เป็นสถานที่ที่ผู้มาเยี่ยมชมจะได้รับแรงบันดาลใจ เรียนรู้ และแบ่งปันความรักผ่านทางอาหาร ซึ่งผ่านกระบวนการคิดถ่ายทอดภูมิปัญญา ให้พอดีกับโลกสมัยใหม่

https://www.facebook.com/locusnativefoodlab/

โม สีทับทิม

Finding Happiness from Within

โม สีทับทิม เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ด้วยการเลี้ยงดูในครอบครัวที่มีความคิดทั้งในรูปแบบอนุรักษ์นิยม และแนวคิดแบบปรัชญาตะวันตก ทำให้โมมีแนวคิดที่แตกต่างไม่เหมือนใครและสามารถมองสถานการณ์ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่วัยเด็ก เธออยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนให้ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริง ได้ทำในสิ่งที่ชอบและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ด้วยเหตุนี้โมจึงปรารถนาที่จะสำรวจโลกและเริ่มต้นสร้างแบรนด์ของเธอเอง

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โมก่อตั้ง “The Happiness Planner” สมุดบันทึกรายวันที่คิดมาเพื่อสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตให้มากยิ่งขึ้นโดยส่งเสริมความคิดและสติเชิงบวก ความกตัญญู และการพัฒนาตนเอง ปัจจุบัน “The Happiness Planner” ถูกวางขายมากกว่าสองแสนฉบับทั่วโลก

https://thehappinessplanner.com/

นที แสง

Maker’s Spaces: Spaces for Learning and Innovation

นที แสง ผู้บริหารกิจการ ผู้ค้นพบ นักลงทุน อาจารย์ ผู้รองรับจัดหา LEGO และผ่านการอุปสมบทมาถึงสองครั้ง นทีคือผู้ก่อตั้ง Makerspace ประเทศไทย ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการนวัตกรรมชุมชน ที่ช่วยให้ความรู้และอธิบายขั้นตอนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ให้กับผู้ที่สนใจ

นที เกิดที่เมืองซิคาโก้ รัฐอิลลินอยส์และโตขึ้นที่เมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนียกับครอบครัวคนไทยที่คอยสนับสนุนเขามาเสมอ นทีเลือกศึกษาต่อทางด้านวัฒนธรรมและภาษาเอเชียตะวันออกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส และทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที ณ Silicon Valley ควบคู่ไปกับการประกอบกิจการออนไลน์ของตนเอง ปัจจุบันนทีพำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วกว่าสิบห้าปีพร้อมกับภรรยา

https://www.facebook.com/makerspaceth/

อรยา สูตะบุตร

Big Trees are A Big Deal for Cities

อรยา สูตะบุตร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคลาร์ก สาขาจิตวิทยา และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยวิกเตอเรีย ประเทศแคนาดา สาขาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ จากปริมาณต้นไม้ที่ลดลงอย่างมาก ในย่านสุขุมวิท 35 ทำให้อรยาร่วมกับกลุ่มนักอนุรักษ์จัดตั้งโครงการบิ๊กทรี โปรเจคท์ (Big Trees Project) ขึ้นในปี พ.ศ 2553 เพื่อทำการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ และทำให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ผ่านโซเวียลมีเดีย

นอกจากนั้น อรยายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการจัดตั้งโรงเรียนต้นไม้ ร่วมกับภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ และการดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกต้อง

https://www.facebook.com/BIGTreesProject/

ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Hacking Bio-Technology

ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร เป็นนักวิจัยด้านวิศวกรรมชีวภาพ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร และรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ภาคภูมิมีความชำนาญพิเศษในด้านชีววิทยาสังเคราะห์ ซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างกลไกใหม่ๆในสิ่งมีชีวิต

หนึ่งในงานวิจัยของภาคภูมิที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสวิตช์และหน่วยบันทึกความจำจากดีเอ็นเอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญเพื่อการโปรแกรมเซลล์ นอกจากนี้ภาคภูมิยังมีความสนใจในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และผลกระทบของชีววิทยาสังเคราะห์ต่อสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Hack Biodesign ประเทศไทย และแอดมินของเฟสบุคเพจ “Biology Beyond Nature: ชีววิทยาเหนือธรรมชาติ”

https://www.facebook.com/biologybeyondnature/

ปานบัว บุนปาน

A Shift in Thai Media Management

ปานบัว บุนปาน ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดของเครือบริษัทมติชน ทำหน้าที่ดูแลกลุ่มงานโฆษณาสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การขายหนังสือเล่ม การรับจ้างพิมพ์ การจัดอีเว้นท์และกิจกรรมพิเศษ รวมถึงดูแลศูนย์อบรมอาชีพและธุรกิจมติชน นอกจากนั้นปานบัวยังป็นกรรมการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ในเวลาเดียวกัน

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่หลากหลายในวงการสื่อ ทั้งเป็นคอลัมนิสต์ในประชาชาติธุรกิจ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ ผู้อำนวยการมติชนอคาเดมี อุปนายกฝ่ายต่างประเทศของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กรรมการศูนย์จีนศึกษา ทำให้เธอเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการพัฒนาวงการ ยิ่งไปกว่านั้นเธอคือผู้ผลักดันให้มีการแปล An Inconvenient Truth ฉบับภาษาไทย ซึ่งช่วยให้สังคมไทยตระหนักถึงภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น และยังเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการแปลหนังสืออย่าง I Am Malala ที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพและการศึกษา อันเป็นปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

https://www.matichon.co.th

ปิยศักดิ์ เขียวสะอาด

A Glimpse of Nature in the City

ปิยศักดิ์ เขียวสะอาด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิยศักดิ์ หรือ “มวย” เริ่มทำงานด้านสตรีท์อาร์ทในปีพ.ศ 2557 หลังจากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานกราฟิตี้และสตรีทอาร์ทที่มีอยู่มากมายในประเทศเยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มวยก้าวเข้ามาทำงานเป็นศิลปินด้านนี้อย่างต็มตัว

ผลงานของมวย มีลักษณะเด่นในการนำสัตว์ป่ามาเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ทั้งรูปลักษณ์ และนิสัย เพื่อสะท้อนปัญหาและเรื่องราวต่างๆ มวยมีความเชื่อว่า ภาพเหล่านี้จะทำให้สัตว์ป่า ธรรมชาติ และผู้คนในเมืองใกล้ชิดกันมากขึ้น แม้เพียงชั่วขณะก็ยังดี

https://www.facebook.com/mauyss/

สุรชัย พุฒิกุลางกูร

Happiness in Every Square Inch

สุรชัย พุฒิกุลางกูร นักสร้างภาพประกอบไทยท่านแรกที่ได้รับรางวัล Grand Prix จากงานประกวดโฆษณาระดับโลกอย่าง Cannes Lions, Clio Awards, One Show, LIA Awards และรางวัลอื่นๆมากมายในวงการสื่อโฆษณากว่าหนึ่งพันรางวัล จนทำให้สุรชัยถูกจัดอันดับให้เป็นนักสร้างภาพประกอบอันดับหนึ่งของโลก โดยนิตยสาร Lürzer's Archive ตั้งแต่พ.ศ 2556 จนถึงปัจจุบัน

สุรชัยสำเร็จการศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการออกแบบทัศนศิลป์จาก Tokyo Designer Gakuin ประเทศญี่ปุ่น จากความหลงใหลในศิลปะแบบเหมือนจริง การรีทัชภาพถ่าย และการสร้างภาพในเชิงดิจิทอล ทำให้สุรชัยตัดสินใจก่อตั้งบริษัท อิลลูชั่น จำกัดขึ้น เพื่อทำงานด้านภาพประกอบโฆษณา ภายใต้แนวคิดที่ว่า งานที่ดีนั้นเกิดจากพลังของการทำงานร่วมกัน จนทำให้ปัจจุบันอิลลูชั่นประสบความสำเร็จอย่างมากในระดับโลก

http://www.illusion.co.th/

ธัญญานุภาพ อานันทนะ

Believe with me in innovation

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และประธานเครือข่าย 7 มหาวิทยาลัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การดูแลของ ธัญญานุภาพ

STeP มีภารกิจสำคัญตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย (University-Industry Linkage) การผลักดันให้เกิดการนำองค์ความรู้และงานวิจัยมาพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม การสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการช่วยผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น (Smart SMEs) ตลอดจนการสร้างบริษัทเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Tech Startups) ในเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย นอกจากนั้นแล้ว ธัญญานุภาพยังเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันโครงการ Talent Mobility ให้เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย

http://www.step.cmu.ac.th/

ธานี ชัยวัฒน์

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า วาสนาคนเราไม่เท่ากัน

ธานี ชัยวัฒน์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธานี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี นอกจากนั้นธานียังดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBEE) และเป็นหัวหน้าโครงการจัดตั้งห้องทดลองการออกแบบสถาปัตยกรรมและกลไกสร้างสำนึกต่อสังคม (SIAMs lab)

หัวข้อการวิจัยของธานีได้แก่ พฤติกรรมทางสังคม ประเด็นสำคัญของโลก และความขัดแย้งทางการเมือง รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจมาหลายฉบับ จนถึงปัจจุบัน ธานี มีความเชื่อว่าการเข้าใจสังคมไทยในหลากหลายมิติ และความเป็นมนุษย์โดยมองก้าวผ่านความมีเหตุมีผล มีความสำคัญอย่างมากในการออกแบบนโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์ได้อย่างครบถ้วน

http://thanee.ch/

ธีรณี อจลากุล

Using Big Data to Improve Healthcare Services

ธีรณี อจลากุล ได้เริ่มทำงานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 และได้มีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมไอทีและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย นอกจากนั้นเธอยังมีผลงานตีพิมพ์ วารสารและเอกสารการประชุมอีกหลายฉบับในระดับนานาชาติ

ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมาธีรณีได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคเอกชนและภาครัฐ พร้อมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหลายหน่วยงาน ร่วมด้วยกับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของสมาคมวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Science Infrastructure Consortium of Thailand) ผู้ช่วยประธานด้านนวัตกรรมและการเป็นหุ้นส่วนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล Big Data Experience Center และศูนย์พัฒนานักเรียน KMUTT (Hatch) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการออกแบบ การใช้วิธีข้อมูลระบบซอฟต์แวร์ ตลอดจนการคำนวณโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล

งือ ยีน ซีน

The Future of Jobs and Education

งือ ยีน ซีน เป็นผู้นำทางความคิดและนักกิจกรรม ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้นำเยาวชนระดับโลกจาก World Economic Forum ในปีพ.ศ 2559 นอกจากนั้นเธอยังได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตของ TN50 (National Transformation 2050) โดยรัฐบาลมาเลเซีย จากความสามารถในการวิเคราะห์ทางการเมือง การพัฒนาเชิงนโยบาย และการฑูต ทำให้เธอมีบทบาทสำคัญในเวทีนานาชาติ และถูกคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ YSEALI ในรัฐบาลของโอบาม่า ในปี พ.ศ 2559

ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารศูนย์วิจัยปรึกษาและเทคโนโลยี (CREATE) และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง #OpsHarapan องค์กรเพื่อฟื้นฟูชุมชนและสภาพจิตใจของผู้ที่ประสบภัยจากอุทกภัยในเขตชายฝั่งภาคตะวันออกของคาบสมุทรมลายูตั้งแต่ปี 2557

http://thecreate.net

เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล

Uncertainty of Paradise

เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล ศิลปินร่วมสมัย ที่ได้มีโอกาสไปแสดงงานในระดับนานาชาติมาหลากหลายประเทศ เรืองศักดิ์สนใจงานศิลปะมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง ในปีพ.ศ ๒๕๓๗ เขามองเห็นว่าศิลปะสามารถก้าวไปได้ไกลกว่าภาพ 2 มิติและมีความร่วมสมัยมากขึ้น จึงทำให้เกิดการพัฒนางานศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art) และจัดแสดงขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ ๒๕๔๔ ภายใต้ชื่อ Metamorphosis ณ Si-am Art Space

งานส่วนใหญ่ของเรืองศักดิ์นั้นถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ เช่น ความโหดร้ายของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ การย่อยสลายผุผัง มนุษย์กับบริบทในสังคมเมืองและธรรมชาติ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ปรากฎในผลงานต่างๆเช่น Revenge(2549) Ash Heart Project (2550) และ โปรเจค GOLEM (2555). ปัจจุบันเขาได้ทำงานร่วมกับ Greenpeace ประเทศไทยในหัวข้อ “ขออากาศดีคืนมา” เพื่อแสดงถึงปัญหาภาวะฝุ่นละอองในเมืองใหญ่หลาย ๆ แห่งของประเทศไทย

เมดาลีน เร็กนาเกล

From Sustainable Self to Sustainable Us

เมดาลีน เร็กนาเกล เป็นอาจารย์ประจำที่สาขานานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในแนวคิด 7R’s: Retink (คิดใหม่), Refuse (ปฏิเสธ), Reduce (ลด), Reuse (มาใช้ใหม่), Repair (ซ่อม), Recycle (รีไซเคิล) และ Rot (เน่าเสีย) เมดาลีนได้ทุ่มเทสองปีที่ผ่านมาให้กับการใช้ชีวิตเมืองใหญ่อย่างยั่งยืนเพื่อถ่ายทอด เผยแพร่ ส่งเสริมพฤติกรรมที่ยั่งยืนของนักเรียนและเพื่อนร่วมงานด้วย

https://thesustainableselfblog.wordpress.com/

วอลเตอร์ ลี และซาย เคอ ลี

Walking without Legs

วอลเตอร์ ลี หรือ เชฟ คานิ ผู้ประกอบการ, ผู้บริหารกิจการภัตตาคารอาหาร, นักเขียน และนักสังคมสงเคราะห์ วอลเตอร์เริ่มธุรกิจระดับนานาชาติแรกในนามชื่อ Venturetec ระหว่างนั้นเขายังเป็นหุ้นส่วนหลักของร้านอาหารแฟรนไชส์ระดับโลกอย่าง Exquisine Thai และเขายังคร่ำหวอดอยู่ในวงการรายการทำอาหารในประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี นอกจากนี้เขายังเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารในประเทศไทยชื่อ "บ้านสวนเชฟคานิ" ที่มีแนวคิดหลัก "อาหารดี สร้างเสริมสุขภาพที่ดี" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากปรัชญาเศรษกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9

ซาย เคอ ลี อายุ 11 ปี ลูกชายของวอลเตอร์ ลี ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนประถมปีนังจีน ประเทศมาเลเซีย ซายเกิดมาพร้อมกับแขนข้างซ้ายที่สมบูรณ์เพียงข้างเดียว และสะโพกที่แยกออกจากกันสองส่วน ในเวลานั้นในประเทศไทยไม่มีหมอ และอุปกรณ์การแพทย์เพียงพอต่อการรักษาให้น้องสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้ วอลเตอร์ จึงต้องพาซายเข้ารับการรักษาตัวที่ประเทศเยอรมนี ปัจจุบัน ซายสามารถเดินไปเรียนหนังสือ, ว่ายน้ำ, เล่นคีย์บอร์ด, ทำอาหาร และใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปได้

ซาย ถือเป็นแรงบัลดาลใจให้กับ วอลเตอร์ ลี ก่อตั้งมูลนิธิ ซาย มูฟเม้นท์ เพื่อสร้างความตระหนักและมอบโอกาสให้กับเด็กๆพิการ 10 ล้านคนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซายชอบกิจกรรมกลางแจ้งและเข้าร่วมกิจกรรมปีนเขาของมูลนิธิเสมอ ดังคติ “ปีนเพื่อเปลื่ยนชีวิต” ซายเป็นเด็กพิการที่อายุน้อยที่สุดที่เคยขึ้นยอดเขาคินาบาลู, คิลิมันจาโร, ฟูจิและเขาจะถไม่หยุดเพียงเท่านี้

http://www.zmf-asia.org/

เชียงใหม่สวิงค์แดนซ์

Let's Dance Together

ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ ได้ร่วมก่อตั้งเชียงใหม่สวิงค์แดนซ์ (Chiang Mai Swing Dance) ขึ้นในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการรวมกลุ่มนักเต้นแนวสวิงค์จากทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าด้วยกัน ด้วยจังหวะที่สนุกสนาน และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย กลุ่มเชียงใหม่สวิงค์แดนซ์จึงเป็นแหล่งชุมนุมของผู้ที่รักกิจกรรมเข้าจังหวะ และแหล่งพบปะเพื่อนใหม่ ผ่านห้องเรียนเต้นรำทุกสัปดาห์ และกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่

ปัจจุบันใฝ่ฝัน ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอมีความหลงใหลในการเต้นสวิงค์มาตั้งแต่สมัยที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใฝ่ฝันได้เข้าร่วมการแสดง งานแข่งขัน และเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มผู้ที่รักการเต้นสวิงค์ในหลากหลายแห่งในระหว่างนั้น หลังจากกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เธอได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนากลุ่มการเต้นสวิงค์ในประเทศไทย และเชียงใหม่

https://www.facebook.com/chiangmaiswingdance/

รณรงค์ คำผา (อ๋อง)

กระผม

อ๋อง-รณรงค์ คำผา นักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นจากภาคเหนือ เขาเริ่มฟ้อนรำล้านนาตั้งแต่เด็ก จนกระทั่งจบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม ภาควิชาศิลปะไทย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. 2548

แม้ว่าภูมิหลังของเขาจะเป็นการรำแบบดั้งเดิม แต่ปัจจุบันอ๋องหันมามุ่งเน้นกับการแสดงแบบ เขาได้พัฒนารูปแบบของตัวเองโดยใช้การร่ำแบบเดิมเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ใหม่ๆ อ๋องเรียนได้ไปศึกษาการเต้นของชาวชวาและบาหลีห์ที่เมืองโซโล จังหวัดสุราการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียมาสองปี และ การแสดงละครโนวของญี่ปุ่นที่เมืองเกียวโตอีกหกเดือน

อ๋องได้แสดงเดี่ยวและแสดงร่วมกับศิลปินจากประเทศไทย อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย ในเทศกาลเต้นรำในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลียและเอเชีย

http://ronnarongkhampha.blogspot.com/

ชาร์ลี วิลสัน

Beauty

ชาร์ลี วิลสัน นักกวีที่มีพลังในการถ่ายทอดบทกวีให้มีเนื้อหากินใจ ชาร์ลีมองเห็นบทบาทของตัวเองในฐานะศิลปินที่เปิดช่องทางในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณ กาลเวลา และสิ่งที่เราไม่สามรถล่วงรู้ได้ เขาได้เปิดเวิร์คช็อปสอนการเขียนกวีในงานเทศกาลต่างๆและงานกุศลเพื่อเข้าถึงเยาวชนที่ด้อยโอกาส เขาเชื่อถึงการปลุกจิตวิญญาณคนและสร้างกิจกรรมในนาม Secred Love

ผลงานกวีของ ชาร์ลี นั้นสามารถเข้าถึงทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ ความรัก ธรรมชาติ ครอบครัวและอื่นๆ “โลก” เป็นผลงานขึ้นชื่อของเขาที่สร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธุ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกของเรา หรือผลงานอื่นๆของที่กล่าวถึงประเด็นสังคมอย่าง “การเสพติด” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสพติดเทคโนโลยีและวัตถุนิยมของผู้คนในปัจจุบัน ที่ทำให้เราลืมนึกถึงสิ่งที่เราเคยมีอยู่

https://www.sacredlove.online

PAST EXPERIENCE

งาน TEDxCHIANGMAI ก่อนหน้านี้

Idea from comunities around the globe
Generic placeholder image

TEDxChiangMai 2018

TEDxChiangMai 2018 talks and performances.

#tedxchiangmai2018 #tedxchiangmai

Generic placeholder image

TEDxGlobalDay 2017 by TEDxChiangMai

#throwback on 23rd September 2017

TEDxChiangMai team did a community activity, lunch and afternoon session with great talks and discussion. The combination of activity and talk n' discussion was great. Tired but inspired! #tedxchiangmai #tedxglobalday

Generic placeholder image

TEDxChiangMaiWomen 2017

This is a smaller event leading to the highlight on TEDxChiangMai 2018. At the TEDxChiangMaiWomen, there are semi live-streaming talks from the TEDxWomen 2017 in New Orleans themed “Bridges”. After watching some of the talks there will be some local speakers in various field sharing ideas followed by a panel discussion. Hosting on November 4th, 2017 at TCDC Chiang Mai from 1 to 6 pm.

More Info: https://www.ted.com/tedx/events/24135

Generic placeholder image

Watch TEDxChiangMai 2016 talks

"Dare to..." (dare to dream, do, be,......).

Generic placeholder image

ชม TEDxChiangMai 2014

ภายใต้ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์การเชื่อมโยง" เราจะเชื่อมโยงท่านกับวิทยากรและนักแสดงกว่า 20 ชีวิต และความคิดของพวกเขาเหล่านั้น ในงาน TEDxChiangMai 2014 ซึ่งจะรวมเอานักเศรษฐศาสตร์ ผู้ลงทุน นักวิจัย ผู้วางนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ศิลปิน และนักออกแบบ

Generic placeholder image

ชม TEDxYouth@ChiangMai 2014

ถูกจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไฮไลท์ของงานคือผู้บรรยายที่เป็นนักเรียน นักศึกษาทั้ง 13 คนที่มาแบ่งปันไอเดียบนเวที

Generic placeholder image

ชม TEDxChiangMai 2013

ภายใต้ภายใต้หัวข้อ "สังคมอันชาญฉลาด" ซึ่งจะรวมเอานักเศรษฐศาสตร์ ผู้ลงทุน นักวิจัย ผู้วางนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ศิลปิน นักออกแบบ และนักเรียนนักศึกษา มาแบ่งปันความคิดมุมมองของพวกเขาว่า อะไรที่จะทำให้สังคมของเราฉลาดขึ้น

UPDATES / NEWS

TEDxChiangMai 2018: Our Common Future “อนาคตของเรา”

คุณว่า.. อนาคตของประเทศไทยจะมีหน้าตาเป็นยังไงกันนะ? นั่นคือสิ่งที่เวที TEDx Chiang Mai ปี 2018 ชวนให้รับฟังและแลกเปลี่ยน ภายใต้ธีม ‘Our Common Future’

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม การศึกษา เทคโนโลยี สังคม ศิลปะ หรือตัวตน ทั้งหมดล้วนกรุยทางให้เราเห็นโครงสร้างของอนาคตที่น่าจะเป็น อยากให้เป็น รวมถึงไม่อยากให้เป็น ก่อนที่ทอล์กจากงานจะถ่ายทอดสู่สายตาของทุกคนผ่านช่องทางออนไลน์ ขอแอบหยิบ 3 ประเด็นที่กระทบหูแล้วกระแทกใจจากเวที TEDxChiangMai 2018 มาสปอยล์กันตรงนี้ก่อนเลย!

"สังคมไทยเป็นสังคมที่ซับซ้อน เพราะนอกจากเป็น ‘สังคมเกษตร’ บวก ‘สังคมศักดินา' แล้ว ยังมีเรื่องของ ‘ศาสนา’ มีความเชื่อเรื่องบุญและกรรมผูกเข้าไปด้วย และ ‘บุญ’ ก็เป็นตัวกำหนดทั้งอำนาจ เงินทอง และชื่อเสียงในสังคมนี้"

"ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต โดยเฉพาะอนาคตที่คนเฝ้ากลัวว่าหุ่นยนต์มาแย่งงาน การมีชุมชนความคิดสร้างสรรค์ที่สนับสนุนให้เกิดการคิดและการลงมือทำจึงจำเป็น เพราะคนที่มีแค่ความคิด ไม่ได้หมายว่าเป็นคนสร้างสรรค์ ต้องคิดแล้วสร้างมันออกมาได้ด้วย”

"ในอีก 15 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน ซึ่งตอนนั้น 1 ใน 3 ของประเทศเราจะเป็นผู้สูงวัย คนในวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ก็กำลังลดลง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน สัดส่วนของคนวัยทำงานที่ต้องดูแล:ผู้สูงวัยในอนาคตก็จะเป็น 2:1 และ 1:1 รวมถึงว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มต่อไปอีก" #TEDxChiangMai #TEDTalk #TheMATTER

อ่านต่อได้ที่ https://thematter.co/brief/ted-sunday/tedxchiangmai-2018/46068

อะไรที่จะเจอกับไม่เจอในงาน TEDxChiangMai 2018

Ideas worth spreading, debating, and discussing. Food – lots of it. Coffee, health drinks, chocolate, and forest tea. Issues that matter, for society and our future. You, your role, and what you can do - there are no passengers. New friends. The TEDx culture. Activities, activities and activities – TEDxChiangMai is not only about great talks, we have a lot of fun, unlearning, learning, and doing activities for you (to be honest, you need an 20 hours to do everything, we only have 10  ). Energy, enthusiasm and passion. “Rubbing shoulders” with current and former speakers. Friends and connections. Learning: about new initiatives in Chiang Mai, Thailand and beyond. Head and shoulder massage. “The beach”. Great books. Translation devices (Thai->English, English->Thai). Many conversations, shared tears, laughter, and inspiration. Maybe love (a couple recently married after meeting at TEDxChiangMai). Questions for you to think about.

สิ่งที่ไม่เจอ: Plastic cups, plastic straws, single use plastic bottles, closed mindedness, boredom.

ทำไมต้องกรอกฟอร์มให้ยุ่งยาก ทำไมต้องตอบคำถามมากมาย?
ทำไมต้องไปร่วม งาน TEDxChiangMai ดูทอล์ก online ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ
ทำไมบัตร “แพง”? 800 บาท, 1,000 บาท และ 1,500 บาท มันคุ้มจริงหรือ?

คุณจะได้รับพลังและได้สัมผัสถึง Passion อันเต็มเปี่ยมของ Speaker แต่ละคนอย่างใกล้ชิด คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไม หลายคนถึงชอบไปชมคอนเสิร์ต ทั้งๆ ที่เขาสามารถฟังเพลงฟรี ๆ ได้จากอินเทอร์เน็ต หรือ ทำไมแฟนฟุตบอลจึงอยากไปดูนักเตะในสนามจริง มากกว่ารับชมจากโทรทัศน์ และนี่ก็คือเหตุผลเดียวกันกับการที่คุณควรจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้

Speakers ทุกคนรวมถึงทีมงานของเรา ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ เลย นอกจากประสบการณ์ พวกเราทำงานด้วยใจและด้วยพลังที่อยากจะส่งต่อไอเดียดีๆ ให้เข้าถึงผู้คนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการรวมผู้คนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมาไว้ในสถานที่เดียวกันนี้จะก่อให้เกิดบรรยากาศพิเศษ ที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในวันนั้น ซึ่งเราเรียกมันว่า “Miracle of TEDx” ทั้งนี้การรับชมทาง Livestreaming หรือ วิดีโอของแต่ละทอล์กนั้น อาจจะไม่สามารถสื่อถึงภาพบรรยากาศความประทับใจทั้งหมดของงานได้อย่างเต็มที่ อาทิ บรรยากาศที่คนร่วมงานจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ Speakers ทุกคนตลอดทั้งงานอย่างใกล้ชิด เรียกว่า สามารถเดินไปกระทบไหล่ speakers ได้เลยทีเดียว เนื่องจากวัฒนธรรมของงาน TEDx จะต่างจาก Conference ทั่วไป Speakers ของ TEDx จะถูกเชิญให้อยู่ในงานตลอดทั้งงาน และเดินปะปนกับคนที่มาร่วมงาน คุณสามารถเข้าไปพูดคุยกับ Speaker ที่คุณชื่นชอบ หรืออาจพูดคุยกับผู้เข้าร่วมงานคนอื่นได้อย่างอิสระ เพราะสิ่งที่เราใส่ใจมากที่สุด คือ การจัดพื้นที่และบรรยากาศให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างเต็มที่ งาน TEDxChiangMai จึงเป็นงานที่ทลายกำแพงความแตกต่าง ไม่ว่าจะด้านอายุ สถานภาพทางสังคม อาชีพ เพศ ชนชาติ ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้หมด คนอายุน้อยอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ใหญ่ คนไทยอาจจะคุยกับคนต่างชาติ ผ่านการทำกิจกรรมที่ทำร่วมกันในงาน หรือการเดินสวนกันในงาน หรือการนั่งที่ติดกัน โดยวัฒนธรรมเรามีอยู่ว่า เราจะให้ทุกคนเปลี่ยนที่นั่งในทุก Session ซึ่งมี 4 Sessions ด้วยกัน เพราะเราต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน ได้พูดคุย รู้จัก รับคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองใหม่ๆ

การให้ผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องตอบคำถาม ก็เพื่อจะได้เฟ้นหาคนที่ตั้งใจอยากเข้าร่วมงานจริงๆ เพราะเราอยากให้บรรยากาศภายในงาน TEDxChiangMai ถูกเติมเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายในบริบทต่างๆ และอัดแน่นไปด้วยผู้คนที่มีพลังและอยากเรียนรู้อยากเปลี่ยนสังคม

TEDxChiangMaiWomen

This is a smaller event leading to the highlight on TEDxChiangMai 2018. At the TEDxChiangMaiWomen, there are semi live-streaming talks from the TEDxWomen 2017 in New Orleans themed “Bridges”. After watching some of the talks there will be some local speakers in various field sharing ideas followed by a panel discussion. Hosting on November 4th, 2017 at TCDC Chiang Mai from 1 to 6 pm.
Tickets are now available at www.eventpop.me/e/2440-tedxchiangmaiwomen2017
More Info: https://www.ted.com/tedx/events/24135

Join us on No Plastic Campaign

In Chiang Mai we are focusing on no plastic use campaign to reduce plastic waste from entering the environment.
Change: Change to straws made from stainless steel, bamboo, or papaya
Refuse: Refuse to take plastic from stores & coffee bars
Carry: Carry your own bottle and coffee cup.

PARTNERS


Patron Partners


Platinum Partners


Gold Partners


Metalic Partners


Silver Partners


Ruby Partners


In-kind Partners and Media Partners

TEDxCHIANGMAI “Our Common Future”

ที่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2561


การเดินทาง
What is TEDx? In the spirit of ideas worth spreading, TED has created a program called TEDx. TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. Our event is called TEDxChiangMai, where x = independently organized TED event. At our TEDxChiangMai event, video of TED Talks and live speakers will combine to spark discussions in a small group. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events, including ours, are self-organized.
Back to top