JOIN OUR TEAM

TEDx จัดขึ้นโดยอาสาสมัคร เป็นงานที่มีมาตรฐานสูง ไม่เพียงแต่ในแง่ของเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในแง่ของการผลิต การออกแบบสถานที่ วิดีโอ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในงาน เรากำลังมองหาบุคคลที่มีวิสัยทัศน์เดียวกับเราคือการเผยแพร่พลังของ x หรือ แนวคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ และอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในเชียงใหม่และประเทศไทย

เรายินดีต้อนรับอาสาสมัครที่มีพื้นฐานและประสบการณ์ในด้านการผลิตและ
การจัดการอีเว้นท์ การดูแล ออกแบบกราฟิก วิดีโอ เสียง และแสงการตัดต่อวิดีโอ การระดมทุน เป็นต้น หรือมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
อย่างไรก็ตาม ทุกความช่วยเหลือสามารถสร้างความแตกต่างได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ เด็กหรือผู้ใหญ่ หากคุณแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเราและต้องการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เราเปิดรับความคิดเห็นของคุณเสมอ